25 ene 2011

Jornada intensiva

Us informem que des de la FaPaC hem mantingut converses amb la nova consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, amb l'objectiu de treballar per un nou calendari escolar per al curs vinent.
Pel que fa al tema de la jornada intensiva el mes de juny, la FaPaC creu que no es pot establir un posicionament únic per a tothom. La recomanació és que aquelles AMPA que estan cridades pels seus directors de centres a sol licitar-la acceptin · o no la mesura segons la seva pròpia decisió.
Ara bé, quan la Jornada intensiva s'accepta per no trencar les relacions entre família i docents, recomanem que l'AMPA voti a favor, però que faci constar en acta del Consell Escolar de centre que es pren aquesta decisió per aquest motiu i no per voluntat expressa de fer l'horari intensiu al juny.
En aquest sentit, us suggerim que demaneu adjuntar en l'acta del Consell un manifest on quedi clar el posicionament de l'AMPA i els punts que us han portat a prendre aquesta postura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario