25 ene 2011

Retallades per a la setmana de vacances d'hivern

La FaPaC reclama a Ensenyament que les retallades per a la setmana de vacances d'hivern no s'estenguin a altres àrees estratègiques en l'educació
· La FaPaC valora negativament la mesura i insta al Departament a complir els acords adquirits en el Consell Escolar de Catalunya per ajudar econòmicament les famílies.
· Noves retallades en altres eixos estratègics -com l'èxit escolar, la segregació escolar o la participació de les famílies- afectarien de ple la qualitat de l'escola catalana.
Barcelona, 17 gener de 2011
La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya valora negativament la decisió de la conselleria d'Ensenyament de retallar la partida pressupostària destinada a la setmana de vacances d'hivern en un 70%. Hem passat d'un ajut insuficient de 800.000 euros previst per l'anterior govern a la molt deficient partida de 240.000 euros de l'actual, tot i l’existència d’un compromís del Departament davant del Consell Escolar de Catalunya per ajudar econòmicament les famílies en aquest període. Tal com queda ara el tema, l’Ajuntament de Barcelona destina el doble en ajudes a les famílies, només a Barcelona, respecte la Generalitat, a tot Catalunya.
Amb aquesta manca de mitjans, la setmana de vacances d’hivern serà complicada de passar per a moltes famílies, ja que els ajuts tampoc afavoreixen aquelles amb menys recursos. La FaPaC confia que aquesta retallada no s’estengui a altres partides. En altres àrees més estratègiques -com l'èxit escolar, el foment de la participació de les famílies en l'escola, o la superació de l'actual marc de segregació escolar- una retallada
d'aquestes característiques afectaria de ple la qualitat de l'escola catalana. Si les retallades en alts càrrecs del govern són del 23%, no té cap sentit que les retallades en ajuts a les famílies i a les AMPA siguin del 70%, tret que es considerin més prescindibles les famílies que els alts càrrecs.
D'altra banda, la LEC estableix una clara voluntat d'incrementar les partides pressupostàries en educació fins acostar-les al 6% del PIB de Catalunya. L'any 2011 no està previst que el PIB de Catalunya baixi respecte el 2010. Per tant, no s'entendrà una retallada de les partides pressupostàries en educació.
La FaPaC, reitera la seva voluntat de treballar juntament amb mestres i administració per l'educació dels nostres fills i filles, i a favor de l'èxit escolar. Aquesta és la principal tasca que tenim per endavant i que, segons paraules del president de la Generalitat, també té l'actual govern. Les famílies tenim un paper molt important a jugar en aquest aspecte i estem disposats a fer tot el possible per arribar a un millor rendiment escolar.
La FaPaC, que representa 2.000 AMPA de tot Catalunya, vol que la relació de la nova administració amb les associacions de famílies d’alumnes tingui l’objectiu prioritari de millorar l’educació dels nostres fills i filles, i no d’estalviar diners públics.
La FaPaC és la principal federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya, amb 2.000 AMPA federades.

No hay comentarios:

Publicar un comentario